Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 6.20, Εξ. Διαμ. : 13.45, L. : 18.00
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 5.30, Εξ. Διαμ. : 12.00, H.1 : 1.50
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 54.50, Εξ. Διαμ. : 61.40, T.1 : 2.00
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 54.50, Εξ. Διαμ. : 61.40, T.1 : 2.00
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
H.1 : 14.10 , W. : 14.80 , L. : 32.80
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Εσ. Διαμ. : 18.50, Εξ. Διαμ. : 50.00, T.1 : 0.80
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Lucas
Εσ. Διαμ. : 34.00, Εξ. Διαμ. : 55.00 , T.1 : 2.00
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Εσ. Διαμ. : 45.80, Εξ. Διαμ. : 51.30, T.1 : 3.00
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
W. : 2.50, Thread. : M8x1.25
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
W. : 84.00, L. : 74.00, T.1 : 3.00
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Εσ. Διαμ. : 8.90, Εξ. Διαμ. : 22.50, L. : 33.00, T.1 : 13.20
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso