Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 6.20, Εξ. Διαμ. : 13.45, L. : 18.00
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 54.50, Εξ. Διαμ. : 61.40, T.1 : 2.00
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 54.50, Εξ. Διαμ. : 61.40, T.1 : 2.00
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
H.1 : 14.10 , W. : 14.80 , L. : 32.80
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Εσ. Διαμ. : 18.50, Εξ. Διαμ. : 50.00, T.1 : 0.80
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Lucas
Εσ. Διαμ. : 34.00, Εξ. Διαμ. : 55.00 , T.1 : 2.00
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Εσ. Διαμ. : 45.80, Εξ. Διαμ. : 51.30, T.1 : 3.00
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
W. : 84.00, L. : 74.00, T.1 : 3.00
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Εσ. Διαμ. : 8.90, Εξ. Διαμ. : 22.50, L. : 33.00, T.1 : 13.20
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
Εσ. Διαμ. : 7.50, Εξ. Διαμ. : 14.00, O.D.2 : 11.10, H.1 : 6.00
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Komatsu
Εσ. Διαμ. : 22.10 , I.D.2 : 14.10 , Εξ. Διαμ. : 29.50 , O.D.2 : 25.60 , T.1 : 8.10
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Universal
H.1 : 28.60, W. : 22.20, T.1 : 13.10
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Magneti Marelli
Εξ. Διαμ. : 7.90, H.1 : 11.20, W. : 14.80
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Lucas
Εσ. Διαμ. : 13.00, Εξ. Διαμ. : 34.00, T.1 : 1.00
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
H.2 : 27.50, W. : 40.00, T.1 : 22.50
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εξ. Διαμ. : 54.98, H.1 : 1.50
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 23.00, Εξ. Διαμ. : 71.40, T.1 : 2.15
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 19.80, Εξ. Διαμ. : 51.00, T.1 : 0.8
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 45.80, Εξ. Διαμ. : 55.60, T.1 : 1.30
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 23.00, Εξ. Διαμ. : 34.00, T.1 : 1.05
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 19.70, Εξ. Διαμ. : 50.00, T.1 : 0.90
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 14.00, Εξ. Διαμ. : 44.50, T.1 : 1.12
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 6.10, Εξ. Διαμ. : 12.80, L. : 38.00
Κατηγορία: Μονωτήρες αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 6.10, Εξ. Διαμ. : 12.40, H.1 : 1.60