Κατηγορία: Περίβλημματα κυλίνδρων συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  I.D.1 : 11.30, O.D.1 : 21.00, H. : 13.90
  Κατηγορία: Περίβλημματα κυλίνδρων συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Denso
  I.D.1 : 16.60, O.D.1 : 29.00, H. : 16.60
  Κατηγορία: Περίβλημματα κυλίνδρων συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL
  I.D.1 : 12.00, O.D.1 : 21.00, H. : 11.10
  Κατηγορία: Περίβλημματα κυλίνδρων συστήματος τροχών εκκινητήρα Producer: AS-PL