Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Εσ. Διαμ. : 45.00, Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 127.00, Diodes : 8, Diode Amp. : 50, B+ : 38.00, B+thread : M8x1.25
Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Τάση : 12, Εσ. Διαμ. : 44.50, Εξ. Διαμ. : 115.0, Diodes : 6, Diode Amp. : 35, B+ : 38.00, B+thread : M8x1.25
Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Τάση : 24, Εσ. Διαμ. : 49.00, Εξ. Διαμ. : 117.00, Diodes : 8, Diode Amp. : 35, B+ : 37.00, B+thread : M6x1.0
Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Τάση : 12, Εσ. Διαμ. : 46.50, Εξ. Διαμ. : 119.50, Diodes : 12, Diode Amp. : 35, B+ : 42.00, B+thread : M8x1.25
Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Τάση : 12, Εσ. Διαμ. : 48.00, Εξ. Διαμ. : 127.00, Diodes : 8, Diode Amp. : 50, B+ : 42.50, B+thread : M8x1.25
Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Εσ. Διαμ. : 39.50, Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 126.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 35, B+ : 43.50, B+thread : M8x1.25
Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Εσ. Διαμ. : 44.00, Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 115.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 35, B+ : 38.50, B+thread : M8x1.25
Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Τάση : 12, Εσ. Διαμ. : 39.50, Εξ. Διαμ. : 114.50, Diodes : 8, Diode Amp. : 35, B+ : 38.00, B+thread : M8x1.25
Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Τάση : 12, Εσ. Διαμ. : 39.50, Εξ. Διαμ. : 114.50, Diodes : 8, Diode Amp. : 35, B+ : 13.50, B+thread : M6x1.0
Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Εσ. Διαμ. : 39.50, Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 117.00, Diodes : 8, Diode Amp. : 35, B+ : 41.50, B+thread : M8x1.25
Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Τάση : 12, Εσ. Διαμ. : 39.50, Εξ. Διαμ. : 118.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 35, B+ : 13.00, B+thread : M6x1.0
Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Τάση : 12, Εσ. Διαμ. : 39.50, Εξ. Διαμ. : 117.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 35, B+ : 37.00, B+thread : M6x1.0
Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Εσ. Διαμ. : 45.00, Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 127.00, Diodes : 8, Diode Amp. : 35, B+ : 36.00, B+thread : M6x1.0
Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Τάση : 12, Εσ. Διαμ. : 49.00, Εξ. Διαμ. : 117.00, Diodes : 8, Diode Amp. : 50, B+ : 37.00, B+thread : M6x1.0
Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Τάση : 12, Εσ. Διαμ. : 39.50, Εξ. Διαμ. : 114.50, Diodes : 8, Diode Amp. : 35, B+ : 41.50, B+thread : M6x1.0
Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Τάση : 12, Εσ. Διαμ. : 39.50, Εξ. Διαμ. : 114.50, Diodes : 8, Diode Amp. : 35, B+ : 11.00, B+thread : M5x0.8
Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Εσ. Διαμ. : 39.50, Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 114.00, Diodes : 6, Diode Amp. : 35, B+ : 42.00, B+thread : M8x1.25
Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Εσ. Διαμ. : 39.50, Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 114.50, Diodes : 8, Diode Amp. : 35, B+ : 13.50, B+thread : M6x1.0
Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Τάση : 24, Εσ. Διαμ. : 45.00, Εξ. Διαμ. : 115.00, Diodes : 8, Diode Amp. : 35, B+ : 36.50, B+thread : M6x1.0
Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Τάση : 12, Diodes : 8, B+thread : M8x1.25
Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Τάση : 12, Εσ. Διαμ. : 34.00, Εξ. Διαμ. : 103.00, Diodes : 8, Diode Amp. : 35, B+ : 27.50, B+thread : M6x1.0
Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Τάση : 12, Εσ. Διαμ. : 40.00, Εξ. Διαμ. : 120.00, Diodes : 8, Diode Amp. : 50, B+ : 13.00, B+thread : M6x1.0
Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Τάση : 12, Εσ. Διαμ. : 39.50, Εξ. Διαμ. : 119.00, Diodes : 8, Diode Amp. : 35, B+ : 13.00, B+thread : M6x1.0
Κατηγορία: Ανορθωτές & ρυθμιστές των γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Εσ. Διαμ. : 45.00, Τάση : 12, Εξ. Διαμ. : 127.00, Diodes : 8, Diode Amp. : 50, B+ : 38.00, B+thread : M8x1.25