Κατηγορία: Τροχαλίες γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 34.00, Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 45.20, Πλάτος : 49.20, L.3 : 41.60, L.2 : 33.70, D.1 : 31.80, Σριθμός αυλακώσεων : 1
Κατηγορία: Τροχαλίες γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 40.00, Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 50.00, Πλάτος : 38.20, L.3 : 14.90, L.2 : 7.70, D.1 : 33.00, Σριθμός αυλακώσεων : 6
Κατηγορία: Τροχαλίες γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 42.60, Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 55.10, Πλάτος : 38.20, L.3 : 14.30, D.1 : 34.00, Σριθμός αυλακώσεων : 6
Κατηγορία: Τροχαλίες γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 36.00, Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 62.00, Πλάτος : 37.70, L.3 : 14.60, L.2 : 9.00, D.1 : 35.00, Σριθμός αυλακώσεων : 6
Κατηγορία: Τροχαλίες γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 38.00, Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 46.00, Πλάτος : 32.00, L.3 : 24.20, D.1 : 23.20, Σριθμός αυλακώσεων : 1
Κατηγορία: Τροχαλίες γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 35.40, Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 43.30, Πλάτος : 14.10, L.3 : 7.70, L.2 : -0.50, D.1 : 6.60, Σριθμός αυλακώσεων : 1
Κατηγορία: Τροχαλίες γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 37.90, Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 46.20, Πλάτος : 42.10, L.3 : 34.50, D.1 : 33.40, Σριθμός αυλακώσεων : 1
Κατηγορία: Τροχαλίες γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 38.00, Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 46.00, Πλάτος : 22.10, L.3 : 14.60, L.2 : 7.00, D.1 : 5.40, Σριθμός αυλακώσεων : 1
Κατηγορία: Τροχαλίες γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 36.00, Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 49.90, Πλάτος : 37.30, L.3 : 14.50, D.1 : 22.20, Σριθμός αυλακώσεων : 6
Κατηγορία: Τροχαλίες γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 37.90, Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 56.00, Πλάτος : 37.20, L.3 : 14.40, L.2 : 0.50, D.1 : 27.30, Σριθμός αυλακώσεων : 6
Κατηγορία: Τροχαλίες γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 56.10, Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 68.60, Πλάτος : 37.50, L.3 : 13.30, L.2 : 0.30, D.1 : 27.10, Σριθμός αυλακώσεων : 6
Κατηγορία: Τροχαλίες γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 53.80, Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 65.00, Πλάτος : 35.60, L.3 : 10.00, L.2 : 0.40, D.1 : 23.30, Σριθμός αυλακώσεων : 2
Κατηγορία: Τροχαλίες γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 59.90, Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 76.90, Πλάτος : 42.10, L.3 : 8.40, L.2 : 0.60, D.1 : 30.00, Σριθμός αυλακώσεων : 9
Κατηγορία: Τροχαλίες γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 60.00, Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 77.00, Πλάτος : 49.00, L.3 : 8.07, L.2 : 0.50, D.1 : 37.50, Σριθμός αυλακώσεων : 11
Κατηγορία: Τροχαλίες γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 49.70, Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 72.10, Πλάτος : 42.00, L.3 : 11.20, L.2 : 0.60, D.1 : 31.00, Σριθμός αυλακώσεων : 8
Κατηγορία: Τροχαλίες γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 37.00, Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 55.90, Πλάτος : 49.00, L.3 : 33.30, L.2 : 10.60, D.1 : 33.60, Σριθμός αυλακώσεων : 4
Κατηγορία: Τροχαλίες γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17, Διάμετρος τροχού : 62, Πλάτος : 16.4, Σριθμός αυλακώσεων : 1
Κατηγορία: Τροχαλίες γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 41.00, Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 56.00, Πλάτος : 25.00, L.3 : 3.40, L.2 : 0.20, D.1 : 18.50, Σριθμός αυλακώσεων : 6
Κατηγορία: Τροχαλίες γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 41.00, Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 54.00, Πλάτος : 27.50, L.3 : 7.90, L.2 : 0.50, D.1 : 18.00, Σριθμός αυλακώσεων : 5
Κατηγορία: Τροχαλίες γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 40.00, Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 54.00, Πλάτος : 37.50, L.3 : 17.80, L.2 : 0.50, D.1 : 29.50, Σριθμός αυλακώσεων : 5
Κατηγορία: Τροχαλίες γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 37.90, Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 50.00, Πλάτος : 29.00, L.3 : 5.40, L.2 : 0.30, D.1 : 24.70, Σριθμός αυλακώσεων : 6
Κατηγορία: Τροχαλίες γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 42.00, Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 54.40, Πλάτος : 38.50, L.3 : 8.70, L.2 : 1.00, D.1 : 28.30, Σριθμός αυλακώσεων : 8
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Τροχαλίες γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 43.00, Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 56.00, Πλάτος : 28.00, L.3 : 7.90, L.2 : 4.05, D.1 : 17.90, Σριθμός αυλακώσεων : 5
Κατηγορία: Τροχαλίες γεννητριών Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
I.D.2 : 71.60, Διάμετρος ανοίγματος άξονα : 17.00, Διάμετρος τροχού : 85.80, Πλάτος : 34.00, L.3 : 5.30, L.2 : 0.50, D.1 : 21.40, Σριθμός αυλακώσεων : 7