Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 7.30, Εξ. Διαμ. : 9.70, L. : 44.50
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εσ. Διαμ. : 7.30, Εξ. Διαμ. : 9.70, L. : 44.50
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Bosch
Εξ. Διαμ. : 7.25, L. : 18.00
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
H.1 : 26.00, W. : 34.00, L. : 39.00
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
H.1 : 26.00, W. : 34.00, L. : 39.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
H.1 : 26.65, W. : 33.00, L. : 42.50
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
H.1 : 26.65, W. : 33.00, L. : 42.50
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Hitachi
Εσ. Διαμ. : 8.40, Εξ. Διαμ. : 10.50, L. : 16.50
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Εσ. Διαμ. : 21.50, Εξ. Διαμ. : 24.00, L. : 34.00
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Εσ. Διαμ. : 21.50, Εξ. Διαμ. : 24.00, L. : 34.00
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Mitsubishi
Εσ. Διαμ. : 6.20, Εξ. Διαμ. : 8.00, H.1 : 14.00
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Iskra / Letrika
Εσ. Διαμ. : 5.80, Εξ. Διαμ. : 8.00, L. : 50.50
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL Replacement for: Iskra / Letrika
Εσ. Διαμ. : 5.80, Εξ. Διαμ. : 8.00, L. : 50.50
0
Εναλλακτικές λίστα
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εξ. Διαμ. : 9.70, H.1 : 44.20
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εξ. Διαμ. : 29.00, H.1 : 39.00
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
W. : 33.35, L. : 34.00, T.1 : 1.15
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εξ. Διαμ. : 10.00, H.1 : 32.50
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
H.1 : 27.50, W. : 26.30, T.1 : 1.15
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εξ. Διαμ. : 9.60, L. : 38.00
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
W. : 28.00, L. : 27.40, T.1 : 1.20
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εξ. Διαμ. : 10.00, L. : 39.00
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
Εσ. Διαμ. : 7.30, Εξ. Διαμ. : 10.00, L. : 41.30
Κατηγορία: Ελατήρια κινητών επαφών αυτόματων συστημάτων εκκινητήρα Producer: AS-PL
W. : 30.00, L. : 28.75, T.1 : 1.00