ABR3032S

Të përparme | Të përparme me bobinën e makinës së rrymës së alternuar | Mbështjellje me mbulesën e përparme e alternatorit | Stator i makinës së rrymës së alternuar

AS index : ABR3032S

EAN: 5902129088592

Brand new AS-PL Alternator D.E. bracket with stator

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: VALEO

Product status: Active

Product features :

Të përparme
I.D.1 [ mm ] 134.50
I.D.2 [ mm ] 47.00
O.D.1 [ mm ] 146.50
H.1 [ mm ] 64.00
Stator i makinës së rrymës së alternuar
Tension [ V ] 12
Intensitet [ A ] 150
I.D.1 [ mm ] 106.00
O.D.1 [ mm ] 134.00
O.D.3 [ mm ] 126.50
H.1 [ mm ] 74.00
H.3 [ mm ] 32.00
No. of leads [ qty. ] 3

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
VALEO