ABR4040

Të përparme | Të përparme me bobinën e makinës së rrymës së alternuar | Mbështjellje me mbulesën e përparme e alternatorit | Stator i makinës së rrymës së alternuar

AS index : ABR4040

EAN: 5901259441246

Brand new AS-PL Alternator D.E. bracket with stator

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: MAGNETI MARELLI

Product status: Active

Product features :

Të përparme
I.D.1 [ mm ] 130.00
I.D.2 [ mm ] 47.00
O.D.1 [ mm ] 138.00
H.1 [ mm ] 74.00
Stator i makinës së rrymës së alternuar
Tension [ V ] 12
Intensitet [ A ] 130
I.D.1 [ mm ] 100.00
O.D.1 [ mm ] 130.00
O.D.3 [ mm ] 120.00
H.1 [ mm ] 69.00
H.2 [ mm ] 33.00
No. of leads [ qty. ] 3

Numri i referimit

Përdorimët
DENSO
MAGNETI MARELLI