ABR4045

Të përparme | Të përparme me bobinën e makinës së rrymës së alternuar | Mbështjellje me mbulesën e përparme e alternatorit | Stator i makinës së rrymës së alternuar

AS index : ABR4045

EAN: 5901259454147

Brand new AS-PL Alternator D.E. bracket with stator

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: MAGNETI MARELLI

Product status: Active

Product features :

Të përparme
I.D.1 [ mm ] 118.00
I.D.2 [ mm ] 40.00
O.D.1 [ mm ] 125.50
H.1 [ mm ] 65.00
Stator i makinës së rrymës së alternuar
Tension [ V ] 12
Intensitet [ A ] 65
I.D.1 [ mm ] 92.00
O.D.1 [ mm ] 118.00
O.D.3 [ mm ] 109.40
H.1 [ mm ] 65.00
H.3 [ mm ] 29.20
No. of leads [ qty. ] 3

Lista alternative (1)

38

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
LUCAS
MAGNETI MARELLI