ARE0061

Rregullator i makinës të rrymës së alternuar

AS index : ARE0061

EAN: 5901259442755

Brand new AS-PL Alternator regulator

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: BOSCH

Product status: Active

Product features :

Rregullator i makinës të rrymës së alternuar
Tension [ V ] 12

Lista alternative (3)

60
0
100

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
BOSCH
FORD