ARS0007

Screws | Prixhonieret e makinës të rrymës së alternuar | Vidha për makina të rrymës së alternuar

AS index : ARS0007

EAN: 5901259496222

Brand new AS-PL Alternator through bolt

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: BOSCH

Product status: Active

Product features :

Screws
L.1 [ mm ] 100.55
d. [ mm ] M5x0.8
D.1 [ mm ] 9.80
b.1 [ mm ] 30.00
d.2 [ mm ] 4.30
k.1 [ mm ] 3.50
m.1 T25

Lista alternative (1)

100

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
BOSCH