ARS0018(BULK)

Screws | Vidha për makina të rrymës së alternuar

AS index : ARS0018(BULK)

EAN: 5902129006176

Brand new AS-PL Screw for bearing retainer plate

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: BOSCH

Product status: Active

Product features :

Screws
L.1 [ mm ] 27.00
d. [ mm ] M4x0.7
D.1 [ mm ] 6.80
b.1 [ mm ] 23.00
k.1 [ mm ] 2.20
m.1 PH2

Lista alternative (2)

0
96

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
BOSCH