ARS0020

Screws | Prixhonieret e makinës të rrymës së alternuar | Vidha për makina të rrymës së alternuar

AS index : ARS0020

EAN: 5901259498097

Brand new AS-PL Alternator Through bolt

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: BOSCH

Product status: Active

Product features :

Screws
L.1 [ mm ] 128.50
d. [ mm ] M5x0.8
D.1 [ mm ] 10.20
b.1 [ mm ] 45.50
k.1 [ mm ] 3.40
m.1 T25

Lista alternative (1)

40

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
BOSCH