ARS0024

Screws | Vidha për makina të rrymës së alternuar

AS index : ARS0024

EAN: 5901259498295

Brand new AS-PL Alternator Screw for bearing retainer plate

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: BOSCH

Product status: Active

Product features :

Screws
L.1 [ mm ] 18.90
d. [ mm ] M4x0.7
D.1 [ mm ] 6.80
b.1 [ mm ] 16.30
k.1 [ mm ] 2.80
m.1 PH2

Lista alternative (1)

0

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
BOSCH
DENSO
SUZUKI
VALEO