ARS1017

Ventilatorët e makinës të rrymës së alternuar

AS index : ARS1017

EAN: 5902129031741

Brand new AS-PL Alternator fan

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: DELCO

Product status: Active

Product features :

Ventilatorët e makinës të rrymës së alternuar
I.D.1 [ mm ] 17.60
O.D.1 [ mm ] 124.00
H.1 [ mm ] 14.60

Lista alternative (1)

0

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
DELCO