ARS3015

Morseteritë e makinës të rrymës së alternuar

AS index : ARS3015

EAN: 5902129000792

Brand new AS-PL Alternator terminal D+

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: VALEO

Product status: Active

Product features :

Morseteritë e makinës të rrymës së alternuar
d.1 [ mm ] M8x1.25

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
VALEO