ARS5007

Zimmering | Kushinetat në fole të makinës të rrymës së alternuar

AS index : ARS5007

EAN: 5902129018957

Brand new AS-PL Alternator Oil Seal

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: MITSUBISHI

Product status: Active

Product features :

Zimmering
I.D.1 [ mm ] 11.00
O.D.1 [ mm ] 28.20
H.1 [ mm ] 8.20

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
MITSUBISHI