ARS5010

Zimmering | Kushinetat në fole të makinës të rrymës së alternuar

AS index : ARS5010

EAN: 5902129019039

Brand new AS-PL Alternator Oil Seal

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: MITSUBISHI

Product status: Active

Product features :

Zimmering
I.D.1 [ mm ] 14.20
O.D.1 [ mm ] 32.20
H.1 [ mm ] 8.60

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
MITSUBISHI