ARS5046S

Zimmering | Kushinetat në fole të makinës të rrymës së alternuar | Shtrënguese hermetike të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : ARS5046S

EAN: 5902129120858

Brand new AS-PL Alternator Oil Seal

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: MITSUBISHI

Product status: Active

Product features :

Zimmering
I.D.1 [ mm ] 14.00
O.D.1 [ mm ] 30.00
H.1 [ mm ] 5.00

Numri i referimit

Përdorimët
MITSUBISHI