ARS5050S

Zimmering | Kushinetat në fole të makinës të rrymës së alternuar

AS index : ARS5050S

EAN: 5902129113034

Brand new AS-PL Alternator oil seal

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: MITSUBISHI

Product status: Active

Product features :

Zimmering
I.D.1 [ mm ] 14.80
O.D.1 [ mm ] 30.00
H.1 [ mm ] 8.50
H.2 [ mm ] 7.50

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
MITSUBISHI