AS0015

Stator i makinës së rrymës së alternuar

AS index : AS0015

EAN: 5901259436211

Brand new AS-PL Alternator stator

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: BOSCH

Product status: Active

Product features :

Stator i makinës së rrymës së alternuar
Tension [ V ] 12
Intensitet [ A ] 150
I.D.1 [ mm ] 102.00
O.D.1 [ mm ] 138.00
O.D.2 [ mm ] 131.60
O.D.3 [ mm ] 127.10
H.1 [ mm ] 74.20
H.2 [ mm ] 33.90
H.3 [ mm ] 35.20
No. of leads [ qty. ] 3

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
BOSCH