P2009S

Krahësh pompash të makinës të rrymës së alternuar

AS index : P2009S

EAN: 5902129081135

Bran new AS-PL Alternator vane set for vacuum pump

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: HITACHI

Product status: Active

Product features :

Krahësh pompash të makinës të rrymës së alternuar
H.1 [ mm ] 5.00
W.1 [ mm ] 14.40
L.1 [ mm ] 31.00

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
HITACHI
ISUZU