P9005S

Rotorët e pompave të makinës të rrymës së alternuar

AS index : P9005S

EAN: 5902129073253

Brand new AS-PL Rotor for vacuum pump

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Mando

Product status: Active

Product features :

Rotorët e pompave të makinës të rrymës së alternuar
I.D.1 [ mm ] 14.90
O.D.1 [ mm ] 59.10
H.1 [ mm ] 33.00
Splines [ szt ] 8

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
MANDO