SAC0001

Statorët e makinave të rrymës së vazhduar | Statorët e makinave të rrymës së vazhduar

AS index : SAC0001

EAN: 5901259436686

Brand new AS-PL Starter motor armature commutator

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: BOSCH

Product status: Active

Product features :

Statorët e makinave të rrymës së vazhduar
Numri i paretëve [ qty ] 29
I.D.1 [ mm ] 22.10
O.D.1 [ mm ] 75.00
H.1 [ mm ] 53.00

Lista alternative (1)

37

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
BOSCH
MAN