SBH0005

Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar

AS index : SBH0005

EAN: 5901259426335

Brand new AS-PL Starter motor brush holder

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: BOSCH

Product status: Active

Product features :

Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 37.70
O.D.1 [ mm ] 90.40
H.1 [ mm ] 22.40
H.2 [ mm ] 16.60
G.1 [ mm ] 7.00
Matching Brush set: BSX140

Numri i referimit

Përdorimët
BOSCH