SBH0012

Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar

AS index : SBH0012

EAN: 5901259426465

Brand new AS-PL Starter motor brush holder

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: BOSCH

Product status: Active

Product features :

Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 36.00
O.D.1 [ mm ] 68.00
H.1 [ mm ] 18.00
H.2 [ mm ] 12.40
L.1 [ mm ] 43.40
G.1 [ mm ] 5.40
Matching Brush set: BSX218-219

Lista alternative (1)

100

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
BOSCH
FORD
UNIPOINT