SBH0102

Kapakët e pasëm | Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar | Furçëmbajtës me kapak të pasëm i makinës të rrymës së vazhduar

AS index : SBH0102

EAN: 5902129031574

Brand new AS-PL Starter motor brush holder

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: BOSCH

Product status: Active

Product features :

Kapakët e pasëm
I.D.1 [ mm ] 22.10
O.D.1 [ mm ] 124.00
H.1 [ mm ] 102.00
Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar
H.1 [ mm ] 68.40
H.2 [ mm ] 36.50
G.1 [ mm ] 12.40

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
BOSCH