SBH3016(VALEO)

Kapakët e pasëm | Furçëmbajtës me kapak të pasëm i makinës të rrymës së vazhduar | Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar

AS index : SBH3016(VALEO)

EAN: 5902129040767

Brand new Valeo Starter motor brush holder

Product type: Të reja

PREMIUM LINE

Producer: Valeo

Replacement for: VALEO

Product status: Active

Product features :

Kapakët e pasëm
I.D.1 [ mm ] 6.00
O.D.1 [ mm ] 64.00
H.1 [ mm ] 17.50
O.1 [ mm ] 70.00
Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 6.50
O.D.1 [ mm ] 60.50
H.1 [ mm ] 22.50
L.1 [ mm ] 59.00
G.1 [ mm ] 6.20
Matching Brush set: PSX169-170

Lista alternative (1)

0

Numri i referimit

Përdorimët
VALEO