SBH3028(VALEO)

Kapakët e pasëm | Furçëmbajtës me kapak të pasëm i makinës të rrymës së vazhduar | Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar

AS index : SBH3028(VALEO)

EAN: 5902129041306

Brand new VALEO Starter brush holder

Product type: Të reja

PREMIUM LINE

Producer: Valeo

Replacement for: VALEO

Product status: Active

Product features :

Kapakët e pasëm
I.D.1 [ mm ] 6.00
O.D.1 [ mm ] 82.30
H.1 [ mm ] 17.50
O.1 [ mm ] 70.00
Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 6.70
O.D.1 [ mm ] 60.40
H.2 [ mm ] 20.50
G.1 [ mm ] 7.30
Matching Brush set: PSX166-167

Numri i referimit

Përdorimët
VALEO