SBHP0003

Kapëset e furçave të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SBHP0003

EAN: 5901259494181

Brand new AS-PL Starter motor brush box for brush holder

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: BOSCH

Product status: Active

Product features :

Kapëset e furçave të makinës së rrymës së vazhduar
H.1 [ mm ] 31.40
H.2 [ mm ] 28.00
W.1 [ mm ] 14.90
L.1 [ mm ] 27.00
G.1 [ mm ] 5.60

Lista alternative (1)

100

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
BOSCH