SBHP3001(BULK)

Sustat e furçëmbajtësve të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SBHP3001(BULK)

EAN: 5902129031932

Brand new AS-PL Starter motor brush box for brush holder

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: VALEO

Product status: Active

Product features :

Sustat e furçëmbajtësve të makinës së rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 7.40
O.D.1 [ mm ] 8.70
L.1 [ mm ] 24.00

Lista alternative (1)

0

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
VALEO