SBR5061S

Kapakë të mesëm të makinës të rrymës së vazhduar

AS index : SBR5061S

EAN: 5902129074465

Brand New AS-PL Starter motor I.M. Bracket

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: MITSUBISHI

Product status: Active

Product features :

Kapakë të mesëm të makinës të rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 11.00
O.D.1 [ mm ] 82.00
H.1 [ mm ] 36.10
O.1 [ mm ] 68.50

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
MITSUBISHI