SBU9002(BULK)

Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar

AS index : SBU9002(BULK)

EAN: 5902129079453

Brand new AS-PL Starter motor bushing

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product status: Active

Product features :

Bokolla të makinave të rrymës së vazhduar
i brendsh. 1 [ mm ] 11.07
i jashtëm 1 [ mm ] 13.60
lartësi [ mm ] 14.00

Lista alternative (1)

100

Numri i referimit