SD0408P

Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SD0408P

EAN: 5902129127048

Brand new AS-PL Starter motor drive

Product type: Të reja

PREMIUM LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: BOSCH

Product status: Active

Product features :

Boshte ingranazhesh të makinës së rrymës së vazhduar
Numri i dhëmbëve [ qty. ] 10
Numri i prestarëve [ qty. ] 10
I.D.1 [ mm ] 14.30
O.D.1 [ mm ] 60.00
O.D.2 [ mm ] 40.00
L.1 [ mm ] 91.50
L.2 [ mm ] 23.20
Rrotullim CW

Lista alternative (2)

0
34

Numri i referimit

Përdorimët
BOSCH