SDK0023

Susta të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SDK0023

EAN: 5901259416923

Brand new AS-PL Starter motor drive spring

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: BOSCH

Product status: Active

Product features :

Susta të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar
H.1 [ mm ] 17.00
W.1 [ mm ] 5.80
L.1 [ mm ] 14.00

Lista alternative (1)

0

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
BOSCH
ISKRA / LETRIKA