SDK0044S

Siguruese të makinës së rrymës së vazhduar | Siguresa të boshtit të ingranazheve të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SDK0044S

EAN: 5902129044376

Brand new AS-PL Starter motor lock ring for drive

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: BOSCH

Product status: Active

Product features :

Siguruese të makinës së rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 21.80
O.D.1 [ mm ] 45.50
W.1 [ mm ] 22.80
T.1 [ mm ] 1.00

Lista alternative (1)

100

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
BOSCH