SF0021

Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar | Zgjedha me pështjella e makinës të rrymës së vazhduar | Zgjedha me pështjella dhe furçëmbajtëse të makinës të rrymës së vazhduar

AS index : SF0021

EAN: 5901259442540

Brand new AS-PL Starter motor yoke with field

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: BOSCH

Product status: Active


with brush holder

Product features :

Furçëmbajtës të makinës të rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 34.00
O.D.1 [ mm ] 91.00
H.1 [ mm ] 29.70
H.2 [ mm ] 25.40
L.1 [ mm ] 66.50
G.1 [ mm ] 6.40
Matching Brush set: BSX216-217
Zgjedha me pështjella e makinës të rrymës së vazhduar
Tension [ V ] 24
Fuqia [ kW ] 5.50
O.D.1 [ mm ] 95.20
L.1 [ mm ] 125.90
Rotation CW

Lista alternative (1)

0

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
BOSCH