SF0025

Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar

AS index : SF0025

EAN: 5901259447019

Brand new AS-PL Starter motor field coil

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: BOSCH

Product status: Active

Product features :

Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar
Tension [ V ] 24
Fuqia [ kW ] 4.00
H.1 [ mm ] 85.00

Lista alternative (1)

0

Numri i referimit

Përdorimët
BOSCH