SF0040

Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar

AS index : SF0040

EAN: 5901259499292

Brand new AS-PL Starter motor field coil

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: BOSCH

OE:

Product status: Active

Product features :

Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar
Tension [ V ] 24
Fuqia [ kW ] 6.60
H.1 [ mm ] 114.00
L.1 [ mm ] 306.00

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
BOSCH