SG0012

Kapakë të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SG0012

EAN: 5901259431988

Brand new AS-PL Starter motor gear cover

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: BOSCH

Product status: Active

Product features :

Kapakë të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 17.90
O.D.1 [ mm ] 69.80
H.1 [ mm ] 24.80

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
BOSCH