SGK9001

Boshte të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SGK9001

EAN: 5901259456851

Brand new AS-PL Starter motor gear shaft

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: FORD

Product status: Active

Product features :

Boshte të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar
O.D.1 [ mm ] 14.5
H.1 [ mm ] 85.00

Numri i referimit

Përdorimët
FORD