SL0001

Vidha të makinave të rrymës së vazhduar

AS index : SL0001

EAN: 5901259432190

Brand new AS-PL Starter motor lever

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: BOSCH

Product status: Active

Product features :

Vidha të makinave të rrymës së vazhduar
W.1 [ mm ] 41.50
L.1 [ mm ] 90.00

Lista alternative (3)

0
0
0

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
BOSCH
FORD
LAUBER