SP0047

Lidhëset u të lëvizshme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SP0047

EAN: 5901259499926

Brand new AS-PL Starter motor Solenoid moving contact

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product status: Active

Product features :

Lidhëset u të lëvizshme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar
Diametri i jashtëm [ mm ] 20.40
L. [ mm ] 50.50

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
BOSCH