SP0049

Screws | Vidha xhunto të makinave të rrymës së vazhduar | Vidha të automatëve të makinës së rrymës së vazhduar | Vidhat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SP0049

EAN: 5902129000495

Brand new AS-PL Screw

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: BOSCH

Product status: Active

Product features :

Screws
L.1 [ mm ] 65.40
d. [ mm ] M5x0.8
D.1 [ mm ] 9.80
b.1 [ mm ] 7.10
d.2 [ mm ] 5.90
k.1 [ mm ] 3.20
m.1 FD5.5

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
BOSCH