SP0080S

Lidhëset u të lëvizshme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SP0080S

EAN: 5902129056553

Brand new AS-PL Starter motor moving contact for solenoid

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product status: Active

Product features :

Lidhëset u të lëvizshme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar
Diametri i jashtëm [ mm ] 59.40
L. [ mm ] 50.60

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
BOSCH