SP0098S

Lidhëset u të lëvizshme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SP0098S

EAN: 5902129083993

Brand new AS-PL Starter motor moving contact for solenoid

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product status: Active

Product features :

Lidhëset u të lëvizshme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar
H.2 [ mm ] 15.00
W. [ mm ] 36.00
L. [ mm ] 50.50
L.2 [ mm ] 36.50
T.2 [ mm ] 2.00

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL