SP1003

Screws | Vidha të automatëve të makinës së rrymës së vazhduar | Vidha xhunto të makinave të rrymës së vazhduar | Vidhat e automateve të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SP1003

EAN: 5902129012665

Brand new AS-PL Screw

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: DELCO

Product status: Active

Product features :

Screws
L.1 [ mm ] 26.70
d. [ mm ] M4x0.7
D.1 [ mm ] 6.90
b.1 [ mm ] 11.00
d.2 [ mm ] 3.80
k.1 [ mm ] 4.70
m.1 S4

Lista alternative (1)

0

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
DELCO