SRS0107

Gomina shtrënguese të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SRS0107

EAN: 5902129017561

Brand new AS-PL Starter motor rubber seal

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: BOSCH

Product status: Active

Product features :

Gomina shtrënguese të makinës së rrymës së vazhduar
W.1 [ mm ] 24.50
L.1 [ mm ] 22.50
T.1 [ mm ] 8.00

Lista alternative (1)

0

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
BOSCH