SRS0110

Sustat e furçëmbajtësve të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SRS0110

EAN: 5902129019312

Brand new AS-PL Starter motor Spring for brush

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: BOSCH

Product status: Active

Product features :

Sustat e furçëmbajtësve të makinës së rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 10.00
O.D.1 [ mm ] 11.80
H.1 [ mm ] 32.00

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
BOSCH
ISKRA / LETRIKA