SRS0124

Screws | Vidha furçëmbajtësash të makinës së rrymës së vazhduar | Vidha xhunto të makinave të rrymës së vazhduar | Vidhat e furçëmbajtësve të makinës së rrymës së vazhduar | Vidha për makina të rrymës së alternuar

AS index : SRS0124

EAN: 5902129030850

Brand new AS-PL Starter motor screw for brush holder

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: BOSCH

Product status: Active

Product features :

Screws
L.1 [ mm ] 14.50
d. [ mm ] M4x0.7
D.1 [ mm ] 7.00
b.1 [ mm ] 11.70
k.1 [ mm ] 2.70
m.1 PH1

Lista alternative (4)

0
0
0
0

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
BOSCH