SRS0181S

Lidhjet e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar

AS index : SRS0181S

EAN: 5902129093091

Brand new AS-PL Starter motor sliding element for lever

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: BOSCH

Product status: Active

Product features :

Lidhjet e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar
I.D.1 [ mm ] 38.00
O.D.1 [ mm ] 60.00
H.1 [ mm ] 11.70

Numri i referimit

Përdorimët
AS-PL
BOSCH